New Page 1

Special Bonus Promotion

Vi www.galileoleisure.com

Đã có 10% Hoa Hồng / Booking

Lại thêm + 2 USD / phòng / đêm

Điều kiện áp dụng:

1/ Chương trình áp dụng cho những booking có ngày khởi tạo từ 01/08/2008

đến hết ngày 01/09/2008 và có ngày check in trước ngày 01/09/2008 .

2/ Chương trình áp dụng cho tất cả các đại lý của Galileo.

3 /Hình thức nhận bonus : bonus được tính dựa trên báo cáo 1 tháng sau khi đặt.

4/ Chi tiết vui lòng truy cập www.galileo.com.vn

[Trở về]

Các tin khác.

New Page 1