New Page 1

Galileo Leisure Promotion

Tặng thẻ mua hàng siêu thị VND200,000 cho 10 booking đặt trong thời gian 20/6/08 đến 31/8/08 có ngày check-in trước 15/9/08.

Điều kiện áp dụng

  1. Chương trình áp dụng cho tất cả những booking khởi tạo trong thời gian 20/6/08 đến 31/8/08, với ngày check-in trước 15/9.
  2. Trả thưởng vào ngày 16/9/08. Danh sách đại lý trúng thưởng sẽ được cập nhật trên www.galileo.com.vn .
  3. Hình thức trả thưởng: Thẻ mua hàng siêu thị (không qui đổi ra tiền mặt).

[Trở về]

Các tin khác.

New Page 1