New Page 1

Từ ngày 14NOV, agent có thể xem trực tiếp BF đang hiển thị trên hệ thống của Malaysia Airlines

Từ ngày 14NOV, agent có thể xem trực tiếp BF đang hiển thị trên hệ thống của Malaysia Airlines thông qua chức năng VIEWPNR, thường dùng khi agent muốn kiểm tra thông tin của BF trên Galileo và trên airlines có đồng nhất hay không.

Ví dụ: Trên Galileo ta có BF sau:

V10MNO/34 SGNNH N252350 AG 99999992 15NOV
1.1NGUYEN/THUHAMS
1. MH 757 Y 18MAR HANKUL RR1 1745 2210 O* TU
2. MH 16 Y 18MAR KULAMS RR1 2345 #0555 O* TU
** SEAT DATA EXISTS ** >*SD·
** MEMBERSHIP DATA EXISTS ** >*MM·
** VENDOR LOCATOR DATA EXISTS ** >*VL·
** VENDOR REMARKS DATA EXISTS ** >*VR·
** SERVICE INFORMATION EXISTS ** >*SI·
FONE-HANT*GALILEO TEST BOOKING
TKTG-T*
VLOC-MH*JNL45J/15NOV 0209

Thực hiện các bước sau để hiện thị BF trên hệ MH

Bước 1 : Truy cập vào hệ thống MH

>@@MH/VIEWPNR

Màn hình xuất hiện dòng thông báo

WELCOME TO MALAYSIAN AIRLINES

Bước 2 : Hiển thị BF với code của MH

>*JNL45J

SWI1GV10MNO/82P/99999992
JNL45J
1. 1NGUYEN/THUHAMS
1 MH 757 Y 18MAR HANKUL RR1 1745-2 2210-2 Y-Y
2 MH 16 Y 18MAR KULAMS RR1 2345-2 0555-3 Y-Y
** MISCELLANEOUS SSR EXIST ** *SM
** TICKET NUMBER SSR EXIST ** *ST
** TICKETING HISTORY LOG ** *HT
HFAX
1 OSI MH CTCT HAN GALILEO TEST BOOKING
2 OSI MH VIP POP STAR
GFAX
1 SSROTHSYY///ADTK TO MH BY 1400LT HAN/02FEB OR BKG AUTO XXLD

 

Bước 3 : Xem các thông tin khác

* Số vé:

>*ST

SWI1GV10MNO/82P/99999992
JNL45J
1. 1NGUYEN/THUHAMS
1 MH 757 Y 18MAR HANKUL RR 1 1745-2 2210-2 Y-Y
2 MH 16 Y 18MAR KULAMS RR 1 2345-2 0555-3 Y-Y
** MISCELLANEOUS SSR EXIST ** *SM
** TICKETING HISTORY LOG ** *HT
HFAX
1 SSRTKNMMHHK 1HANKUL 757Y18MAR-1NGUYEN/THUHAMS. 23242745812452
2 SSRTKNMMHHK 1KULAMS 16Y18MAR-1NGUYEN/THUHAMS. 23242745812452
3 OSI MH CTCT HAN GALILEO TEST BOOKING
4 OSI MH VIP POP STAR
GFAX

* Xem các thông tin khác như số thẻ khách bay thường xuyên, các thông báo OSI, các yêu cầu dịch vụ đặc biệt SSR hay số ghế ngồi đặt trước,...

>*SM

 

SWI1GV10MNO/82P/99999992
JNL45J
1. 1NGUYEN/THUHAMS
1 MH 757 Y 18MAR HANKUL RR1 1745-2 2210-2 Y-Y
2 MH 16 Y 18MAR KULAMS RR1 2345-2 0555-3 Y-Y
** TICKET NUMBER SSR EXIST ** *ST
** TICKETING HISTORY LOG ** *HT
HFAX
1 SSR SFML MH HK 1HANKUL 757Y18MAR-1NGUYEN/THUHAMS
2 SSR SFML MH HK 1KULAMS 16Y18MAR-1NGUYEN/THUHAMS
3 SSR NSST MH HK 1KULAMS 16Y18MAR-1NGUYEN/THUHAMS. 32D
4 SSROTHSMH HK/ MH38467956850 -NGUYEN/THUHAMS FQTV
5 OSI MH CTCT HAN GALILEO TEST BOOKING
6 OSI MH VIP POP STAR
GFAX
1 SSROTHSYY///ADTK TO MH BY 1400LT HAN/02FEB OR BKG AUTO XXLD
)>+

Note: Dấu hiệu )>+ nghĩa là còn tiếp thông tin, sử dụng lệnh MD, MU, MT, MB để xem tiếp

Bước 4 : Thoát khỏi hệ thống MH để quay trở về làm việc tiếp với Galileo

>@@1G hoặc >I

Màn hình sẽ thông báo:

WELCOME TO GALILEO - DROP THROUGH SESSION IGNORED

Hiện tại, VIEWPNR đang có với MH, BR, SQ . Quy trình xem BF trên BR và SQ: tương tự như trên

Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận Helpdesk: SGN- 08 8274740, HAN- 04 5622433

Galileo Vietnam

[Trở về]

Các tin khác.

New Page 1