New Page 1

Book nhiều, thưởng cao, cao nữa…!!!

Galileo Vietnam xin trân trọng kính mời Quý Khách hàng tham gia vào chương trình “Book nhiều, thưởng cao, cao nữa…” tháng 7/2007

- Đối tượng : các ticketing sử dụng hệ thống Galileo (dựa vào sign on code)

- Áp dụng tính thưởng: dựa vào số segment net đặt trên hệ thống từ ngày 01/07/2007 đến 31/07/2007, Galileo Vietnam sẽ trao thưởng cho những sign on code đạt từ 30 segments trở lên.

Mức thưởng: 01 net segment = 2000 Vnd

Đặt Booking trên Galileo…
THƯỞNG ĐÃ CAO…
LẠI CÀNG CAO…!!!

Các quy định khác:

- Chương trình chỉ áp dụng tại TP HCM và Hà Nội

- Số segment của mỗt sign on ID bằng tổng segment mà ID đó đã book trừ đi tổng segment mà ID đó đã huỷ

- Galileo Vietnam có quyền từ chối các segments đặt khống.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web www.galileo.com.vn hoặc với các bộ phận Customer Support & Sales của Galileo Vietnam tại Tp. HCM (08.8274740) và Hà Nội (04.5622433).

Xin trân trọng cảm ơn!

Galileo Vietnam

[Trở về]

Các tin khác.

New Page 1